เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,589.863,997.58
ตุลาคม3,773.433,736.551,384.366,053.0063.31 %-61.99 %
พฤศจิกายน3,445.993,781.571,374.326,297.5060.12 %-66.53 %
ธันวาคม3,096.203,518.801,255.746,265.0359.44 %-78.04 %
มกราคม3,387.183,337.611,145.744,457.2766.17 %-33.55 %
กุมภาพันธ์3,507.903,665.951,619.004,705.8553.85 %-28.37 %
มีนาคม3,703.003,878.534,212.9892.961,803.327,713.0697.49 %53.51 %-83.08 %
เมษายน3,925.973,994.764,087.32101.111,494.795,456.9197.42 %62.58 %-33.51 %
พฤษภาคม3,902.044,025.144,367.61134.791,786.726,022.2496.55 %55.61 %-37.88 %
มิถุนายน3,696.133,883.034,211.2092.231,701.496,629.6297.50 %56.18 %-57.43 %
กรกฎาคม3,684.853,867.204,059.238,428.861,500.247,107.70-128.74 %61.21 %-75.10 %
สิงหาคม3,488.303,679.997,726.896,633.00-121.51 %
รวม 6 เดือน20,800.5622,038.06
รวม 12 เดือน44,129.21