เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน37,470.966,489.005,656.184,889.0082.68 %
ตุลาคม39,611.227,094.085,202.283,942.4982.09 %
พฤศจิกายน40,240.775,438.884,879.753,782.0086.48 %
ธันวาคม31,704.946,134.823,959.763,739.9980.65 %
มกราคม37,912.574,654.563,455.453,784.5087.72 %
กุมภาพันธ์36,281.064,858.743,488.503,234.0086.61 %
มีนาคม40,558.856,057.834,815.504,201.5085.06 %
เมษายน35,991.136,329.014,225.504,578.0082.42 %
พฤษภาคม41,657.935,395.595,601.514,986.9987.05 %
มิถุนายน37,586.236,499.825,084.0182.71 %
กรกฎาคม38,549.845,548.514,475.505,095.0085.61 %
สิงหาคม38,810.276,302.004,872.015,764.0083.76 %
รวม 6 เดือน223,221.5234,670.0826,641.9223,371.9884.47 %
รวม 12 เดือน456,375.7770,802.8455,715.9584.49 %