เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม63.3466.56
พฤศจิกายน65.6865.52
ธันวาคม56.7975.63
มกราคม61.2934.08
กุมภาพันธ์57.5058.96
มีนาคม11,305.447,739.0075.4967.8831.55 %
เมษายน11,280.949,178.0077.2187.7518.64 %
พฤษภาคม11,830.838,360.0077.7679.9329.34 %
มิถุนายน11,593.607,734.0077.7674.8233.29 %
กรกฎาคม10,615.697,107.0064.6166.7233.05 %
สิงหาคม10,491.107,646.0061.7475.8227.12 %
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน