เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,525.3012,662.943,571.594,224.90-18.29 %
ตุลาคม12,562.5912,708.824,492.054,840.907,454.1061.91 %-65.94 %
พฤศจิกายน11,515.9411,653.584,524.915,657.82-25.04 %
ธันวาคม11,386.3210,093.653,973.685,227.48-31.55 %
มกราคม11,245.1611,470.063,642.152,389.004,095.6279.17 %-12.45 %
กุมภาพันธ์11,320.1111,607.704,032.972,395.004,451.3279.37 %-10.37 %
มีนาคม13,315.4012,846.465,043.277,628.02-51.25 %
เมษายน13,993.4712,984.104,312.407,656.03-77.54 %
พฤษภาคม13,785.9113,764.074,606.839,231.56-100.39 %
มิถุนายน13,580.5513,075.865,087.114,773.318,383.9164.85 %-64.81 %
กรกฎาคม13,881.1013,121.744,909.064,773.313,597.8665.61 %26.71 %
สิงหาคม13,028.3412,617.065,017.784,773.314,248.0763.36 %15.34 %
รวม 6 เดือน70,555.4270,196.7524,237.3531,111.24-28.36 %
รวม 12 เดือน152,140.19148,606.0453,213.8071,856.69-35.03 %