เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,901.765,684.284,874.0014.25 %
ตุลาคม4,919.525,251.784,136.004,644.0015.93 %11.57 %
พฤศจิกายน4,572.995,210.593,349.002,557.0026.77 %50.93 %
ธันวาคม3,931.644,596.812,275.002,920.0042.14 %36.48 %
มกราคม4,673.114,330.032,615.001,702.0044.04 %60.69 %
กุมภาพันธ์5,277.721,995.001,577.0062.20 %
มีนาคม5,704.382,761.004,207.0051.60 %
เมษายน5,771.793,997.004,114.0030.75 %
พฤษภาคม6,098.505,167.00585.0015.27 %
มิถุนายน5,822.116,432.00777.00-10.48 %
กรกฎาคม5,842.545,482.00875.006.17 %
สิงหาคม5,617.824,874.001,040.0013.24 %
รวม 6 เดือน28,276.7418,274.00
รวม 12 เดือน63,133.8829,872.00