เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,386.311.0099.98 %
ตุลาคม4,820.922,724.003,021.0037.34 %
พฤศจิกายน4,783.111,965.001,843.0061.47 %
ธันวาคม4,198.661,268.001,881.0055.20 %
มกราคม3,929.581,549.001,417.0063.94 %
กุมภาพันธ์4,553.561,572.001,404.0069.17 %
มีนาคม5,291.691,849.002,434.0054.00 %
เมษายน5,198.722,754.002,648.0049.06 %
พฤษภาคม5,427.172,911.0046.36 %
มิถุนายน5,408.263,262.0039.68 %
กรกฎาคม5,331.372,692.003,292.003,603.0032.42 %
สิงหาคม5,351.843,198.0040.24 %
รวม 6 เดือน26,672.149,567.0064.13 %
รวม 12 เดือน58,681.1927,623.0052.93 %