เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,501.164,732.004,732.0013.98 %
ตุลาคม5,380.265,544.004,326.005,100.00-3.04 %
พฤศจิกายน5,057.854,594.004,657.003,740.009.17 %
ธันวาคม4,876.493,826.002,295.003,675.0021.54 %
มกราคม4,816.042,029.003,327.003,112.0057.87 %
กุมภาพันธ์5,239.202,436.002,286.002,595.0053.50 %
มีนาคม5,702.673,739.003,976.0034.43 %
เมษายน6,145.993,750.003,800.0038.98 %
พฤษภาคม5,904.184,315.005,373.0026.92 %
มิถุนายน5,964.634,785.005,229.0019.78 %
กรกฎาคม5,904.184,955.0016.08 %
สิงหาคม5,541.464,874.0012.04 %
รวม 6 เดือน30,871.0023,161.0021,623.0024.97 %
รวม 12 เดือน66,034.1149,579.0024.92 %