เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,340.656,769.852,850.152,632.1434.34 %61.12 %
ตุลาคม4,326.036,529.023,033.072,690.032,597.9437.82 %60.21 %
พฤศจิกายน3,969.156,417.793,035.532,727.872,815.5031.27 %56.13 %
ธันวาคม3,492.045,544.303,495.743,100.893,614.7811.20 %34.80 %
มกราคม3,915.175,241.603,979.953,545.203,148.749.45 %39.93 %
กุมภาพันธ์3,910.546,113.132,080.802,163.421,956.5644.68 %67.99 %
มีนาคม4,382.627,082.383,170.782,643.203,251.8739.69 %54.09 %
เมษายน6,929.272,474.932,347.333,043.4856.08 %
พฤษภาคม7,349.622,940.052,355.803,534.6151.91 %
มิถุนายน7,590.922,964.832,611.403,399.0455.22 %
กรกฎาคม7,507.252,269.303,969.4347.13 %
สิงหาคม7,724.962,624.873,875.5249.83 %
รวม 6 เดือน23,953.5836,615.6917,077.5616,765.6628.71 %54.21 %
รวม 12 เดือน80,800.0937,839.6153.17 %