เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูหลวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,026.264,010.924,026.263,548.0011.88 %
ตุลาคม3,720.483,708.583,714.253,614.003,942.002.55 %-6.13 %
พฤศจิกายน3,689.613,680.053,682.303,643.002,513.001.01 %31.75 %
ธันวาคม3,238.023,229.883,233.331,965.002,732.0039.16 %15.51 %
มกราคม3,034.051,251.813,023.881,965.002,439.00-56.97 %19.34 %
กุมภาพันธ์3,514.881,502.423,503.471,943.001,979.00-29.32 %43.51 %
มีนาคม4,084.304,072.544,070.922,116.003,241.0048.04 %20.39 %
เมษายน4,011.673,998.962,565.512,566.003,762.0035.83 %-46.64 %
พฤษภาคม4,187.044,172.062,789.382,711.004,165.0035.02 %-49.32 %
มิถุนายน4,170.234,158.473,113.977,522.004,696.00-80.88 %-50.80 %
กรกฎาคม4,112.224,099.433,007.286,110.005,473.00-49.05 %-81.99 %
สิงหาคม4,127.434,115.922,987.413,663.003,627.0011.00 %-21.41 %
รวม 6 เดือน21,223.3017,383.6621,183.4917,153.0019.03 %
รวม 12 เดือน45,916.1942,001.0439,717.9642,117.00-6.04 %