เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,205.5910,990.609,950.50-136.60 %
ตุลาคม4,719.3110,470.569,947.50-110.78 %
พฤศจิกายน4,406.958,852.169,276.48-110.50 %
ธันวาคม3,976.778,033.846,303.92-58.52 %
มกราคม4,196.067,563.488,290.80-97.59 %
กุมภาพันธ์4,125.217,477.008,243.84-99.84 %
มีนาคม9,890.32
เมษายน9,337.44
พฤษภาคม9,597.08
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน25,629.8953,387.6452,013.04-102.94 %
รวม 12 เดือน