เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,619.0411,663.8212,810.414,346.737,608.508,725.1162.59 %34.77 %31.89 %
ตุลาคม11,656.0312,248.4212,330.026,747.057,811.118,315.8542.12 %36.23 %32.56 %
พฤศจิกายน11,290.7711,178.2912,151.966,826.276,972.957,907.3939.54 %37.62 %34.93 %
ธันวาคม10,884.9410,281.5411,430.826,087.525,203.747,734.0244.07 %49.39 %32.34 %
มกราคม10,642.7711,215.0610,813.933,942.006,310.515,437.7562.96 %43.73 %49.72 %
กุมภาพันธ์11,198.8610,617.1110,932.485,206.496,500.3853.51 %38.77 %
มีนาคม11,943.5912,769.609,330.917,088.3821.88 %44.49 %
เมษายน13,100.6512,735.907,305.099,094.7544.24 %28.59 %
พฤษภาคม12,886.7613,265.817,445.0010,664.7542.23 %19.61 %
มิถุนายน12,234.0012,327.997,702.259,616.7837.04 %21.99 %
กรกฎาคม11,903.226,725.169,247.3943.50 %
สิงหาคม11,418.156,203.359,368.3645.67 %
รวม 6 เดือน67,292.4167,204.2470,469.6233,156.0640,407.1950.73 %39.87 %
รวม 12 เดือน140,778.7877,867.8295,487.6044.69 %