เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน46,464.266,159.00
ตุลาคม48,700.055,417.006,980.0088.88 %
พฤศจิกายน49,012.964,671.005,898.0090.47 %
ธันวาคม41,688.024,042.004,073.0090.30 %
มกราคม44,399.993,733.004,951.0091.59 %
กุมภาพันธ์44,863.933,633.004,891.0091.90 %
มีนาคม49,668.195,298.003,888.0089.33 %
เมษายน45,672.996,262.009,253.0086.29 %
พฤษภาคม49,402.287,224.007,082.0085.38 %
มิถุนายน
กรกฎาคม5,396.00
สิงหาคม5,579.00
รวม 6 เดือน275,129.2132,952.00
รวม 12 เดือน