เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,609.266,159.00
ตุลาคม3,974.385,151.006,012.00-29.61 %
พฤศจิกายน3,626.615,010.005,578.00-38.15 %
ธันวาคม3,503.225,194.003,602.00-48.26 %
มกราคม3,628.195,156.0044,734.00-42.11 %
กุมภาพันธ์3,492.565,075.004,075.00-45.31 %
มีนาคม3,843.314,853.205,924.00-26.28 %
เมษายน3,831.244,304.636,946.00-12.36 %
พฤษภาคม4,149.293,877.707,106.006.55 %
มิถุนายน3,824.603,664.457,098.004.19 %
กรกฎาคม3,717.353,355.407,462.009.74 %
สิงหาคม3,679.953,300.226,735.0010.32 %
รวม 6 เดือน21,834.2270,160.00
รวม 12 เดือน44,879.96111,431.00