เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,454.831,454.831,400.216,105.003,505.004,915.00-319.64 %-140.92 %-251.02 %
ตุลาคม1,376.261,376.261,306.976,960.005,227.005,855.00-405.72 %-279.80 %-347.98 %
พฤศจิกายน1,339.711,339.711,309.265,648.004,801.004,499.00-321.58 %-258.36 %-243.63 %
ธันวาคม1,210.521,210.521,227.254,904.003,636.004,670.00-305.12 %-200.37 %-280.53 %
มกราคม1,179.551,179.551,137.245,229.004,089.004,185.00-343.30 %-246.66 %-268.00 %
กุมภาพันธ์1,270.351,270.351,258.754,567.003,555.003,604.00-259.51 %-179.84 %-186.32 %
มีนาคม1,468.591,468.591,468.596,292.004,484.005,294.00-328.44 %-205.33 %-260.48 %
เมษายน1,409.901,409.901,396.966,536.005,952.005,185.00-363.58 %-322.16 %-271.16 %
พฤษภาคม1,510.841,503.971,497.116,851.005,764.005,890.00-353.46 %-283.25 %-293.42 %
มิถุนายน1,432.371,458.771,445.575,870.005,908.005,546.00-309.81 %-305.00 %-283.65 %
กรกฎาคม1,387.361,387.361,425.894,433.006,085.005,889.00-219.53 %-338.60 %-313.01 %
สิงหาคม1,429.301,409.901,384.033,607.005,050.003,556.60-152.36 %-258.18 %-156.97 %
รวม 6 เดือน7,831.227,831.227,639.6833,413.0024,813.0027,728.00-326.66 %-216.85 %-262.95 %
รวม 12 เดือน16,469.5816,469.7116,257.8367,002.0058,056.0059,088.60-306.82 %-252.50 %-263.45 %