เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,422.205,044.005,588.00-47.39 %
ตุลาคม3,781.115,009.006,480.00-32.47 %
พฤศจิกายน3,770.225,560.005,271.00-47.47 %
ธันวาคม3,267.815,226.003,880.00-59.92 %
มกราคม3,590.175,045.004,221.00-40.52 %
กุมภาพันธ์3,985.154,730.004,298.00-18.69 %
มีนาคม3,916.016,590.005,224.00-68.28 %
เมษายน4,032.587,133.006,287.00-76.88 %
พฤษภาคม4,360.767,453.006,356.00-70.91 %
มิถุนายน3,889.176,360.006,824.00-63.53 %
กรกฎาคม4,023.406,093.006,265.00-51.44 %
สิงหาคม3,764.355,911.00-57.03 %
รวม 6 เดือน21,816.6630,614.0029,738.00-40.32 %
รวม 12 เดือน45,802.9370,154.00-53.16 %