เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,181.803,204.133,284.201,368.001,596.001,476.0057.01 %50.19 %55.06 %
ตุลาคม3,339.403,212.623,081.081,416.001,735.001,447.0057.60 %45.99 %53.04 %
พฤศจิกายน3,325.233,204.133,048.741,576.001,666.001,162.0052.60 %48.00 %61.89 %
ธันวาคม2,968.872,825.833,004.531,264.001,308.001,160.0057.42 %53.71 %61.39 %
มกราคม3,308.923,444.452,888.391,367.001,440.00965.0058.69 %58.19 %66.59 %
กุมภาพันธ์3,235.933,160.892,973.681,354.001,508.001,069.0058.16 %52.29 %64.05 %
มีนาคม3,589.033,720.573,714.541,892.001,637.001,438.0047.28 %56.00 %61.29 %
เมษายน3,320.033,597.363,127.671,629.001,829.001,452.0050.93 %49.16 %53.58 %
พฤษภาคม3,471.283,155.343,192.831,966.001,685.001,467.0043.36 %46.60 %54.05 %
มิถุนายน3,360.853,424.843,479.721,710.001,603.001,721.0049.12 %53.19 %50.54 %
กรกฎาคม3,294.903,192.403,174.941,626.001,570.001,754.0050.65 %50.82 %44.75 %
สิงหาคม3,364.153,254.203,446.281,599.001,479.001,722.0052.47 %54.55 %50.03 %
รวม 6 เดือน19,360.1519,052.0518,280.628,345.009,253.007,279.0056.90 %51.43 %60.18 %
รวม 12 เดือน39,760.3939,396.7638,416.6018,767.0019,056.0016,833.0052.80 %51.63 %56.18 %