เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,675.563,625.783,784.061,957.001,746.001,947.0046.76 %51.84 %48.55 %
ตุลาคม3,624.233,692.093,311.341,896.001,859.001,798.0047.69 %49.65 %45.70 %
พฤศจิกายน2,955.742,876.062,830.281,763.001,821.001,306.0040.35 %36.68 %53.86 %
ธันวาคม2,318.432,208.282,122.201,458.001,187.001,430.0037.11 %46.25 %32.62 %
มกราคม3,015.083,189.652,644.361,393.001,187.001,296.0053.80 %62.79 %50.99 %
กุมภาพันธ์2,845.712,637.102,533.791,247.001,753.001,139.0056.18 %33.53 %55.05 %
มีนาคม3,135.723,119.473,085.701,916.001,676.001,499.0038.90 %46.27 %51.42 %
เมษายน3,044.942,850.642,907.842,052.002,036.001,667.0032.61 %28.58 %42.67 %
พฤษภาคม2,988.383,001.852,868.001,832.001,545.301,861.0038.70 %48.52 %35.11 %
มิถุนายน3,029.092,850.682,754.141,777.002,078.001,942.0041.34 %27.11 %29.49 %
กรกฎาคม2,868.613,014.902,931.231,737.002,000.002,352.0039.45 %33.66 %19.76 %
สิงหาคม2,758.892,831.682,961.931,589.001,808.001,894.0042.40 %36.15 %36.06 %
รวม 6 เดือน18,434.7518,228.9617,226.039,714.009,553.008,916.0047.31 %47.59 %48.24 %
รวม 12 เดือน36,260.3835,898.1834,734.8720,617.0020,696.3020,131.0043.14 %42.35 %42.04 %