เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,270.114,551.214,876.383,685.004,820.004,559.0013.70 %-5.91 %6.51 %
ตุลาคม4,388.494,695.236,059.493,647.004,827.005,400.0016.90 %-2.81 %10.88 %
พฤศจิกายน4,253.974,313.734,535.183,338.004,458.003,740.0021.53 %-3.34 %17.53 %
ธันวาคม3,924.723,695.113,523.413,094.003,462.003,745.0021.17 %6.31 %-6.29 %
มกราคม4,155.004,388.094,071.042,864.003,705.003,130.0031.07 %15.57 %23.12 %
กุมภาพันธ์3,956.734,221.584,795.473,174.003,909.003,733.0019.78 %7.40 %22.16 %
มีนาคม4,557.895,111.795,842.554,367.004,976.004,688.004.19 %2.66 %19.76 %
เมษายน4,836.005,176.225,562.663,780.004,837.004,325.0021.84 %6.55 %22.25 %
พฤษภาคม5,083.924,889.474,796.804,828.005,514.005,429.005.03 %-12.77 %-13.18 %
มิถุนายน4,458.294,996.044,901.244,806.004,721.005,035.00-7.80 %5.51 %-2.73 %
กรกฎาคม4,598.856,612.134,630.784,378.005,400.003,566.674.80 %18.33 %22.98 %
สิงหาคม4,379.856,260.625,052.544,635.004,321.00288.00-5.83 %30.98 %94.30 %
รวม 6 เดือน24,949.0225,864.9527,860.9719,802.0025,181.0024,307.0020.63 %2.64 %12.76 %
รวม 12 เดือน52,863.8258,911.2258,647.5446,596.0054,950.0047,638.6711.86 %6.72 %18.77 %