เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,951.773,552.785,079.465,798.705,332.055,882.24-46.74 %-50.08 %-15.80 %
ตุลาคม4,088.913,626.415,181.675,737.506,227.715,247.90-40.32 %-71.73 %-1.28 %
พฤศจิกายน3,370.943,676.254,935.685,437.935,436.705,237.19-61.32 %-47.89 %-6.11 %
ธันวาคม2,840.913,007.464,383.585,125.254,017.175,128.56-80.41 %-33.57 %-16.99 %
มกราคม3,504.883,708.254,561.015,221.584,728.923,840.61-48.98 %-27.52 %15.79 %
กุมภาพันธ์3,969.503,529.994,558.684,331.744,840.314,528.49-9.13 %-37.12 %0.66 %
มีนาคม3,778.504,204.806,029.705,461.186,671.416,339.71-44.53 %-58.66 %-5.14 %
เมษายน3,773.433,575.815,690.895,475.566,678.455,624.89-45.11 %-86.77 %1.16 %
พฤษภาคม4,211.403,746.336,211.116,015.657,682.136,321.96-42.84 %-105.06 %-1.78 %
มิถุนายน3,642.173,813.205,822.425,935.186,362.976,720.37-62.96 %-66.87 %-15.42 %
กรกฎาคม3,638.813,893.846,011.494,896.006,799.017,051.16-34.55 %-74.61 %-17.29 %
สิงหาคม3,594.483,521.426,241.175,129.176,445.587,172.64-42.70 %-83.04 %-14.92 %
รวม 6 เดือน21,726.9121,101.1428,700.0831,652.7030,582.8629,864.99-45.68 %-44.93 %-4.06 %
รวม 12 เดือน44,365.7043,856.5464,706.8664,565.4471,222.4169,095.72-45.53 %-62.40 %-6.78 %