เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,247.264,493.424,357.832,000.002,000.001.0052.91 %55.49 %99.98 %
ตุลาคม4,528.314,546.174,362.702,000.002,000.0014,262.0055.83 %56.01 %-226.91 %
พฤศจิกายน4,470.014,308.144,274.472,000.002,000.0013,590.0055.26 %53.58 %-217.93 %
ธันวาคม3,721.114,180.634,020.142,000.002,000.0013,044.0046.25 %52.16 %-224.47 %
มกราคม4,352.854,472.464,094.882,000.002,000.0013,854.0054.05 %55.28 %-238.32 %
กุมภาพันธ์4,211.264,205.673,895.922,000.002,000.0014,058.0052.51 %52.45 %-260.84 %
มีนาคม4,713.954,727.244,620.462,000.002,000.0018,402.0057.57 %57.69 %-298.27 %
เมษายน4,060.294,088.142,000.0014,910.0050.74 %-264.71 %
พฤษภาคม4,460.684,128.832,000.0016,176.0055.16 %-291.78 %
มิถุนายน4,474.664,719.402,000.0016,902.0055.30 %-258.14 %
กรกฎาคม4,440.094,527.632,000.0016,980.0054.96 %-275.03 %
สิงหาคม4,504.514,568.782,000.0016,314.0055.60 %-257.08 %
รวม 6 เดือน25,530.8026,206.4925,005.9412,000.0012,000.0068,809.0053.00 %54.21 %-175.17 %
รวม 12 เดือน52,184.9851,659.1824,000.00168,493.0054.01 %-226.16 %