เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานชลประทานที่ 3
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,745.456,745.456,745.455,667.1010,147.104,719.9515.99 %-50.43 %30.03 %
ตุลาคม7,601.176,745.456,745.453,769.104,300.153,309.8050.41 %36.25 %50.93 %
พฤศจิกายน7,601.176,745.456,745.455,399.255,360.204,033.5528.97 %20.54 %40.20 %
ธันวาคม7,601.176,745.456,745.455,015.854,294.903,876.5534.01 %36.33 %42.53 %
มกราคม7,601.176,745.456,745.455,676.405,133.902,974.6025.32 %23.89 %55.90 %
กุมภาพันธ์7,601.176,745.456,745.455,405.904,686.354,349.0528.88 %30.53 %35.53 %
มีนาคม7,601.176,745.456,745.455,966.804,555.455,246.3521.50 %32.47 %22.22 %
เมษายน7,601.176,745.456,745.457,473.302,114.952,185.301.68 %68.65 %67.60 %
พฤษภาคม7,601.176,745.456,745.456,367.402,824.302,314.9516.23 %58.13 %65.68 %
มิถุนายน7,601.177,601.177,601.175,548.353,578.003,394.3027.01 %52.93 %55.35 %
กรกฎาคม7,601.177,601.177,601.174,249.154,645.302,750.0044.10 %38.89 %63.82 %
สิงหาคม7,601.177,601.177,601.175,290.004,792.952,783.4530.41 %36.94 %63.38 %
รวม 6 เดือน44,751.3040,472.7040,472.7030,933.6033,922.6023,263.5030.88 %16.18 %42.52 %
รวม 12 เดือน90,358.3283,512.5683,512.5665,828.6056,433.5541,937.8527.15 %32.43 %49.78 %