เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,617.663,085.213,199.30866.831,255.90804.6076.04 %59.29 %74.85 %
ตุลาคม3,522.583,085.213,199.301,353.441,150.97858.2161.58 %62.69 %73.18 %
พฤศจิกายน3,579.623,085.213,199.301,163.59987.601,042.6667.49 %67.99 %67.41 %
ธันวาคม3,579.623,085.213,199.30880.511,050.431,134.0275.40 %65.95 %64.55 %
มกราคม3,598.643,085.213,199.301,272.27967.31877.0964.65 %68.65 %72.59 %
กุมภาพันธ์3,598.643,085.213,199.301,004.761,164.98732.6772.08 %62.24 %77.10 %
มีนาคม3,598.643,085.213,199.301,194.121,133.611,055.7766.82 %63.26 %67.00 %
เมษายน3,598.643,085.213,199.301,060.90802.31563.8770.52 %73.99 %82.38 %
พฤษภาคม3,598.643,085.213,199.301,255.71955.76582.1565.11 %69.02 %81.80 %
มิถุนายน3,598.643,085.213,199.30989.51932.271,023.3372.50 %69.78 %68.01 %
กรกฎาคม3,598.643,085.213,199.30959.34824.04676.9373.34 %73.29 %78.84 %
สิงหาคม3,598.643,085.213,199.301,150.97911.04730.7368.02 %70.47 %77.16 %
รวม 6 เดือน21,496.7618,511.2619,195.806,541.396,577.195,449.2569.57 %64.47 %71.61 %
รวม 12 เดือน43,088.6037,022.5238,391.6013,151.9412,136.2210,082.0469.48 %67.22 %73.74 %