เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,410.472,185.601,905.66543.88638.02384.0187.67 %70.81 %79.85 %
ตุลาคม4,258.342,014.451,905.66634.09800.40584.4985.11 %60.27 %69.33 %
พฤศจิกายน4,030.152,128.551,981.72890.57867.31577.1077.90 %59.25 %70.88 %
ธันวาคม4,182.282,166.581,962.70622.41461.01641.0385.12 %78.72 %67.34 %
มกราคม4,258.342,166.581,962.70822.84616.53531.2080.68 %71.54 %72.94 %
กุมภาพันธ์4,030.152,052.491,962.70519.33505.76612.8687.11 %75.36 %68.77 %
มีนาคม4,125.232,109.531,791.56549.95404.96382.0486.67 %80.80 %78.68 %
เมษายน3,981.552,014.451,848.61322.72345.53374.9691.89 %82.85 %79.72 %
พฤษภาคม4,030.152,014.451,848.61815.0365.19323.4779.78 %96.76 %82.50 %
มิถุนายน4,068.182,033.471,810.58517.08471.54453.6887.29 %76.81 %74.94 %
กรกฎาคม3,916.052,014.451,829.59573.50682.65442.3085.36 %66.11 %75.83 %
สิงหาคม3,916.052,033.471,829.59493.48552.02278.1787.40 %72.85 %84.80 %
รวม 6 เดือน25,169.7312,714.2511,681.144,033.113,889.033,330.6983.98 %69.41 %71.49 %
รวม 12 เดือน49,206.9424,934.0722,639.687,304.876,410.925,585.3185.15 %74.29 %75.33 %