เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,487.841,487.841,487.84506.35397.43396.4865.97 %73.29 %73.35 %
ตุลาคม1,487.841,487.841,487.84456.72323.14389.6569.30 %78.28 %73.81 %
พฤศจิกายน1,487.841,487.841,487.84416.58573.63413.7772.00 %61.45 %72.19 %
ธันวาคม1,487.841,487.841,487.84508.54318.92414.9665.82 %78.57 %72.11 %
มกราคม1,487.841,487.841,487.84267.41457.14210.9382.03 %69.27 %85.82 %
กุมภาพันธ์1,487.841,487.841,487.84553.73462.36357.9162.78 %68.92 %75.94 %
มีนาคม1,487.841,487.841,601.94512.54434.66516.3165.55 %70.79 %67.77 %
เมษายน1,487.841,487.841,601.94493.79245.49131.7366.81 %83.50 %91.78 %
พฤษภาคม1,487.841,487.841,525.88442.42185.88167.5170.26 %87.51 %89.02 %
มิถุนายน1,487.841,487.841,639.97451.23349.22240.9169.67 %76.53 %85.31 %
กรกฎาคม1,487.841,487.841,639.97504.89456.85201.1466.07 %69.29 %87.73 %
สิงหาคม1,487.841,487.841,944.23541.76440.29231.8863.59 %70.41 %88.07 %
รวม 6 เดือน8,927.048,927.048,927.042,709.332,532.612,183.7169.65 %71.63 %75.54 %
รวม 12 เดือน17,854.0817,854.0818,880.975,655.964,645.003,673.1868.32 %73.98 %80.55 %