เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สปส.จ.มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน838.41838.41838.41347.07595.84400.2558.60 %28.93 %52.26 %
ตุลาคม838.41838.41838.41253.65507.97435.7069.75 %39.41 %48.03 %
พฤศจิกายน838.41838.41838.41296.40558.32444.4264.65 %33.41 %46.99 %
ธันวาคม838.41838.41838.41685.09521.72593.8418.29 %37.77 %29.17 %
มกราคม838.41838.41838.41319.20537.08301.4761.93 %35.94 %64.04 %
กุมภาพันธ์838.41838.41838.41327.75481.52308.2260.91 %42.57 %63.24 %
มีนาคม838.41838.41838.41512.05389.12404.5538.93 %53.59 %51.75 %
เมษายน838.41838.41838.41434.24101.94143.3248.21 %87.84 %82.91 %
พฤษภาคม838.41838.41838.41514.40188.75217.4138.65 %77.49 %74.07 %
มิถุนายน838.41838.41838.41584.88497.14376.9330.24 %40.70 %55.04 %
กรกฎาคม838.41838.41838.41523.18333.76184.4037.60 %60.19 %78.01 %
สิงหาคม838.41838.41838.41623.49538.09273.3625.63 %35.82 %67.40 %
รวม 6 เดือน5,030.465,030.465,030.462,229.173,202.452,483.9155.69 %36.34 %50.62 %
รวม 12 เดือน10,060.9210,060.9210,060.925,421.405,251.254,083.8846.11 %47.81 %59.41 %