เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,010.541,048.571,029.55617.98354.76398.0538.85 %66.17 %61.34 %
ตุลาคม1,010.541,048.571,010.54656.33398.38404.9835.05 %62.01 %59.92 %
พฤศจิกายน1,010.541,048.57991.521,001.61312.60406.850.88 %70.19 %58.97 %
ธันวาคม1,010.541,048.571,010.54461.12467.88398.4054.37 %55.38 %60.58 %
มกราคม991.52991.52991.52617.63731.25371.1537.71 %26.25 %62.57 %
กุมภาพันธ์991.521,048.571,029.55710.30504.17399.1228.36 %51.92 %61.23 %
มีนาคม991.521,048.57972.50533.24289.25495.9946.22 %72.42 %49.00 %
เมษายน991.521,048.57991.52533.24177.12466.4846.22 %83.11 %52.95 %
พฤษภาคม991.521,048.57991.52643.82313.64293.6235.07 %70.09 %70.39 %
มิถุนายน972.511,048.571,029.55721.01287.93342.0425.86 %72.54 %66.78 %
กรกฎาคม972.511,048.57934.47410.06406.75264.7857.84 %61.21 %71.66 %
สิงหาคม972.511,048.57934.47440.63392.82304.8254.69 %62.54 %67.38 %
รวม 6 เดือน6,025.206,234.376,063.224,064.972,769.032,378.5432.53 %55.58 %60.77 %
รวม 12 เดือน11,917.2912,525.7911,917.257,346.994,636.544,546.2738.35 %62.98 %61.85 %