เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,548.231,548.231,510.20589.95688.75337.2561.90 %55.51 %77.67 %
ตุลาคม1,548.231,548.231,510.20497.80344.85517.7567.85 %77.73 %65.72 %
พฤศจิกายน1,548.231,700.361,624.30484.50335.35366.5168.71 %80.28 %77.44 %
ธันวาคม1,548.231,833.471,624.30485.45335.35528.2068.64 %81.71 %67.48 %
มกราคม1,548.231,833.471,624.30517.75437.95197.6066.56 %76.11 %87.83 %
กุมภาพันธ์1,548.231,795.441,776.42734.35514.58380.0052.57 %71.34 %78.61 %
มีนาคม1,548.231,548.231,776.42532.95488.30571.9065.58 %68.46 %67.81 %
เมษายน1,548.231,548.231,643.31606.1067.45148.2060.85 %95.64 %90.98 %
พฤษภาคม1,548.231,548.231,624.30648.85228.00130.1558.09 %85.27 %91.99 %
มิถุนายน1,548.231,548.231,624.30771.40284.05152.0050.18 %81.65 %90.64 %
กรกฎาคม1,548.231,548.231,624.30577.60231.801,698.6062.69 %85.03 %-4.57 %
สิงหาคม1,548.231,548.231,624.30807.50269.80106.4047.84 %82.57 %93.45 %
รวม 6 เดือน9,289.3810,259.209,669.723,309.802,656.832,327.3164.37 %74.10 %75.93 %
รวม 12 เดือน18,578.7619,548.5819,586.657,254.204,226.235,134.5660.95 %78.38 %73.79 %