เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,714.254,581.144,562.123,134.004,443.953,925.6533.52 %2.99 %13.95 %
ตุลาคม4,524.094,409.994,257.863,977.253,438.003,817.1512.09 %22.04 %10.35 %
พฤศจิกายน4,524.094,429.014,352.945,162.902,971.953,013.85-14.12 %32.90 %30.76 %
ธันวาคม4,505.074,467.044,390.984,785.952,430.103,161.30-6.23 %45.60 %28.00 %
มกราคม4,600.154,505.074,390.984,525.402,417.403,593.251.62 %46.34 %18.17 %
กุมภาพันธ์4,524.094,486.064,352.943,597.603,655.804,047.9520.48 %18.51 %7.01 %
มีนาคม4,619.174,581.144,352.944,833.453,558.054,993.75-4.64 %22.33 %-14.72 %
เมษายน4,657.204,524.094,276.884,398.553,032.052,704.505.55 %32.98 %36.76 %
พฤษภาคม4,733.264,467.044,162.783,986.504,006.303,562.6515.78 %10.31 %14.42 %
มิถุนายน4,695.234,467.044,162.783,028.055,157.404,275.9535.51 %-15.45 %-2.72 %
กรกฎาคม4,733.264,486.064,143.774,025.803,815.354,480.8014.95 %14.95 %-8.13 %
สิงหาคม4,714.254,524.094,124.753,759.904,258.454,378.9520.24 %5.87 %-6.16 %
รวม 6 เดือน27,391.7426,878.3126,307.8225,183.1019,357.2021,559.158.06 %27.98 %18.05 %
รวม 12 เดือน55,544.1153,927.7751,531.7249,215.3543,184.8045,955.7511.39 %19.92 %10.82 %