เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน825.00805.98805.9897.2418.0638.8788.21 %97.76 %95.18 %
ตุลาคม805.98805.98767.95105.3254.3938.0986.93 %93.25 %95.04 %
พฤศจิกายน805.98805.98767.9547.7951.6988.6094.07 %93.59 %88.46 %
ธันวาคม805.98805.98844.0152.2271.1741.4693.52 %91.17 %95.09 %
มกราคม805.98805.98825.0064.3126.55105.6992.02 %96.71 %87.19 %
กุมภาพันธ์805.98805.98825.0052.1570.5851.7893.53 %91.24 %93.72 %
มีนาคม805.98805.98825.0076.5252.2643.0490.51 %93.52 %94.78 %
เมษายน805.98805.98825.0067.6757.1658.7091.60 %92.91 %92.88 %
พฤษภาคม805.98805.98844.0193.0945.9551.9588.45 %94.30 %93.85 %
มิถุนายน805.98805.98844.0161.9651.7543.7792.31 %93.58 %94.81 %
กรกฎาคม805.98805.98844.0184.0346.7858.2489.57 %94.20 %93.10 %
สิงหาคม805.98805.98939.0953.7843.810.9593.33 %94.56 %99.90 %
รวม 6 เดือน4,854.904,835.884,835.89419.03292.45364.4991.37 %93.95 %92.46 %
รวม 12 เดือน9,690.789,671.769,957.01856.07590.16621.1491.17 %93.90 %93.76 %