เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,740.002,892.133,063.27479.75380.00199.5082.49 %86.86 %93.49 %
ตุลาคม2,740.002,892.133,063.27456.00446.50375.2583.36 %84.56 %87.75 %
พฤศจิกายน2,740.002,892.133,063.27475.00489.25437.0082.66 %83.08 %85.73 %
ธันวาคม2,740.002,892.133,063.27403.75294.50408.5085.26 %89.82 %86.66 %
มกราคม2,740.002,892.133,063.27361.00503.50356.2586.82 %82.59 %88.37 %
กุมภาพันธ์2,816.072,968.193,063.27446.50432.25308.7584.14 %85.44 %89.92 %
มีนาคม2,816.072,968.192,968.19441.75323.00422.7584.31 %89.12 %85.76 %
เมษายน2,816.073,025.222,968.19446.50289.75180.5084.14 %90.42 %93.92 %
พฤษภาคม2,892.133,025.222,968.19294.50209.00152.0089.82 %93.09 %94.88 %
มิถุนายน2,930.163,063.252,968.19653.60446.50389.5077.69 %85.42 %86.88 %
กรกฎาคม2,930.163,063.252,968.19432.25370.50313.5085.25 %87.91 %89.44 %
สิงหาคม2,892.133,063.252,968.19413.25517.75270.7585.71 %83.10 %90.88 %
รวม 6 เดือน16,516.0717,428.8418,379.622,622.002,546.002,085.2584.12 %85.39 %88.65 %
รวม 12 เดือน33,792.7935,637.2236,188.765,303.854,702.503,814.2584.30 %86.80 %89.46 %