เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน860.32841.30803.2845.7692.121.9094.68 %89.05 %99.76 %
ตุลาคม822.30841.30784.2760.1789.1858.9492.68 %89.40 %92.48 %
พฤศจิกายน822.28841.30784.271.9037.992.8599.77 %95.48 %99.64 %
ธันวาคม822.28898.35974.4336.7960.512.8595.53 %93.26 %99.71 %
มกราคม803.27917.36974.431.9061.332.8599.76 %93.31 %99.71 %
กุมภาพันธ์803.27917.36974.4363.87119.5547.5692.05 %86.97 %95.12 %
มีนาคม765.24917.36974.4351.9362.722.8593.21 %93.16 %99.71 %
เมษายน765.24860.32974.4340.61118.182.8594.69 %86.26 %99.71 %
พฤษภาคม822.28860.32974.43201.3057.5839.8675.52 %93.31 %95.91 %
มิถุนายน822.28860.32993.44116.191.9045.4585.87 %99.78 %95.43 %
กรกฎาคม860.32898.35993.4463.19116.302.8592.65 %87.05 %99.71 %
สิงหาคม879.33898.351,088.521.90114.2234.7199.78 %87.29 %96.81 %
รวม 6 เดือน4,933.725,256.975,295.11210.40460.67116.9595.74 %91.24 %97.79 %
รวม 12 เดือน9,848.4110,551.9911,293.80685.52931.57245.5293.04 %91.17 %97.83 %