เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,928.893,130.412,968.201,140.00739.10760.0061.08 %76.39 %74.40 %
ตุลาคม2,738.733,035.332,778.04786.60973.75611.1671.28 %67.92 %78.00 %
พฤศจิกายน2,738.733,130.412,968.201,048.80986.10953.0461.70 %68.50 %67.89 %
ธันวาคม2,738.733,130.412,968.20882.55626.05949.0767.78 %80.00 %68.03 %
มกราคม2,738.733,130.412,778.041,075.40855.00949.0760.73 %72.69 %65.84 %
กุมภาพันธ์2,928.892,940.252,968.20763.80653.57591.5173.92 %77.77 %80.07 %
มีนาคม2,738.733,130.412,968.201,124.80633.23845.5458.93 %79.77 %71.51 %
เมษายน2,738.733,130.412,968.20795.15389.32439.9470.97 %87.56 %85.18 %
พฤษภาคม2,928.893,130.412,968.20965.201,023.24232.5067.05 %67.31 %92.17 %
มิถุนายน2,738.733,130.412,968.20823.65558.80354.3969.93 %82.15 %88.06 %
กรกฎาคม2,738.733,130.412,968.20762.85665.00470.3772.15 %78.76 %84.15 %
สิงหาคม2,548.572,940.252,968.20670.70950.00371.7373.68 %67.69 %87.48 %
รวม 6 เดือน16,812.7018,497.2217,428.885,697.154,833.574,813.8566.11 %73.87 %72.38 %
รวม 12 เดือน33,245.0837,089.5235,238.0810,839.509,053.177,528.3267.40 %75.59 %78.64 %