เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน686.25667.23667.2362.1155.3258.5990.95 %91.71 %91.22 %
ตุลาคม648.22667.23667.23108.7061.90128.2883.23 %90.72 %80.77 %
พฤศจิกายน648.22667.23667.2333.880.950.9594.77 %99.86 %99.86 %
ธันวาคม648.22667.23667.2365.6661.2045.8189.87 %90.83 %93.13 %
มกราคม648.22667.23667.2359.4059.320.9590.84 %91.11 %99.86 %
กุมภาพันธ์648.22667.23667.2360.29117.570.9590.70 %82.38 %99.86 %
มีนาคม648.22667.23667.2360.4556.1658.3390.67 %91.58 %91.26 %
เมษายน648.22667.23667.2350.030.9558.7092.28 %99.86 %91.20 %
พฤษภาคม648.22667.23667.2363.8154.060.9590.16 %91.90 %99.86 %
มิถุนายน648.22667.23667.23109.6347.5046.2083.09 %92.88 %93.08 %
กรกฎาคม648.22667.23667.2349.9158.10110.8792.30 %91.29 %83.38 %
สิงหาคม648.22667.23743.3056.1237.190.9591.34 %94.43 %99.87 %
รวม 6 เดือน3,927.354,003.384,003.38390.04356.26235.5290.07 %91.10 %94.12 %
รวม 12 เดือน7,816.678,006.768,082.83779.99610.22511.5390.02 %92.38 %93.67 %