เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน62.9262.9270.060.950.950.9598.49 %98.49 %98.64 %
ตุลาคม62.9262.9270.060.950.950.9598.49 %98.49 %98.64 %
พฤศจิกายน62.9262.9270.060.950.950.9598.49 %98.49 %98.64 %
ธันวาคม62.9262.9270.060.950.950.9598.49 %98.49 %98.64 %
มกราคม62.9262.9270.060.950.950.9598.49 %98.49 %98.64 %
กุมภาพันธ์62.9262.9270.060.950.950.9598.49 %98.49 %98.64 %
มีนาคม66.4966.4970.060.950.950.9598.57 %98.57 %98.64 %
เมษายน66.4966.4970.060.950.950.9598.57 %98.57 %98.64 %
พฤษภาคม62.9266.4970.060.950.950.9598.49 %98.57 %98.64 %
มิถุนายน59.3566.4970.060.950.950.9598.40 %98.57 %98.64 %
กรกฎาคม59.3570.0670.060.950.950.9598.40 %98.64 %98.64 %
สิงหาคม59.3570.0670.060.950.950.9598.40 %98.64 %98.64 %
รวม 6 เดือน377.52377.52420.365.705.705.7098.49 %98.49 %98.64 %
รวม 12 เดือน751.47783.60840.7211.4011.4011.4098.48 %98.55 %98.64 %