เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน71.0721.5321.530.9575.900.9598.66 %-252.55 %95.59 %
ตุลาคม71.0721.5321.530.950.9598.66 %95.59 %
พฤศจิกายน71.0721.5321.5363.6320.7010.47 %3.85 %
ธันวาคม71.0721.5321.5353.6640.6924.50 %-88.99 %
มกราคม71.0721.5321.5334.24108.8843.6651.82 %-405.71 %-102.80 %
กุมภาพันธ์71.0721.5321.5318.5480.8342.4873.91 %-275.41 %-97.32 %
มีนาคม71.0721.5335.370.9538.8550.23 %95.59 %
เมษายน71.0721.5335.370.9547.1350.23 %95.59 %
พฤษภาคม71.0721.5334.710.9547.1251.16 %95.59 %
มิถุนายน71.0721.5334.980.9519.6750.78 %95.59 %
กรกฎาคม71.0721.5331.330.9517.7655.92 %95.59 %
สิงหาคม71.0721.5334.400.9551.60 %95.59 %
รวม 6 เดือน426.42129.18129.18171.97327.9559.67 %-153.87 %
รวม 12 เดือน852.84258.36378.13333.6555.66 %-29.14 %