เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน459.07478.09459.07130.95171.001.8571.48 %64.23 %99.60 %
ตุลาคม459.07478.09459.07171.00228.00285.0062.75 %52.31 %37.92 %
พฤศจิกายน459.07478.09459.07220.11289.23213.3752.05 %39.50 %53.52 %
ธันวาคม459.07478.09459.07116.23223.60223.0474.68 %53.23 %51.41 %
มกราคม459.07478.09459.07172.47259.24201.5562.43 %45.78 %56.10 %
กุมภาพันธ์459.07478.09459.07114.00219.45176.3875.17 %54.10 %61.58 %
มีนาคม459.07478.09459.07114.00111.56228.3775.17 %76.67 %50.25 %
เมษายน459.07478.09478.09285.00142.50158.8237.92 %70.19 %66.78 %
พฤษภาคม478.09478.09478.09220.40142.50205.6453.90 %70.19 %56.99 %
มิถุนายน478.09478.09459.07217.05237.50247.3354.60 %50.32 %46.12 %
กรกฎาคม478.09478.09459.07171.00192.85262.1564.23 %59.66 %42.89 %
สิงหาคม478.09478.09459.07217.67213.75187.5254.47 %55.29 %59.15 %
รวม 6 เดือน2,754.422,868.542,754.42924.761,390.511,101.1966.43 %51.53 %60.02 %
รวม 12 เดือน5,584.925,737.085,546.882,149.882,431.172,391.0261.51 %57.62 %56.89 %