เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน439.07420.05420.0569.01100.8428.5084.28 %75.99 %93.22 %
ตุลาคม439.07420.05420.0565.8771.8691.6585.00 %82.89 %78.18 %
พฤศจิกายน439.07420.05439.0739.2471.99140.7791.06 %82.86 %67.94 %
ธันวาคม420.05420.05439.0769.4234.7487.0983.47 %91.73 %80.17 %
มกราคม420.05420.05439.0798.1467.5384.3276.64 %83.92 %80.80 %
กุมภาพันธ์420.05420.05439.07127.5971.4638.7169.63 %82.99 %91.18 %
มีนาคม420.05420.05477.1070.8071.12103.8783.14 %83.07 %78.23 %
เมษายน420.05420.05477.1057.5850.9769.7586.29 %87.87 %85.38 %
พฤษภาคม420.05420.05477.1066.8647.4166.8084.08 %88.71 %86.00 %
มิถุนายน420.05420.03439.0773.1541.8097.4782.59 %90.05 %77.80 %
กรกฎาคม420.05420.03439.0776.2238.0063.7981.85 %90.95 %85.47 %
สิงหาคม420.05420.03439.0776.0028.5031.4281.91 %93.21 %92.84 %
รวม 6 เดือน2,577.362,520.302,596.38469.25418.42471.0481.79 %83.40 %81.86 %
รวม 12 เดือน5,097.665,040.545,344.89889.86696.21904.1482.54 %86.19 %83.08 %