เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน141.74141.74160.76149.15166.8080.47-5.23 %-17.68 %49.94 %
ตุลาคม141.74160.76160.7673.821.9086.8047.92 %98.82 %46.01 %
พฤศจิกายน141.74160.76160.76109.7962.1463.0022.54 %61.35 %60.81 %
ธันวาคม141.74160.76160.7671.72746.70127.3049.40 %-364.48 %20.81 %
มกราคม141.74160.76160.76134.13138.711.905.37 %13.72 %98.82 %
กุมภาพันธ์141.74160.76160.7683.24100.6091.5241.27 %37.43 %43.07 %
มีนาคม141.74160.76160.76113.7851.1561.8919.73 %68.18 %61.50 %
เมษายน141.74160.76160.7635.5788.0037.1974.91 %45.26 %76.86 %
พฤษภาคม141.74160.76160.7656.1884.6061.8560.36 %47.38 %61.52 %
มิถุนายน141.74160.76122.72145.1440.2063.59-2.40 %74.99 %48.18 %
กรกฎาคม141.74160.76122.7265.90105.8063.5953.51 %34.19 %48.18 %
สิงหาคม160.76122.7283.70111.4571.1830.67 %42.00 %
รวม 6 เดือน850.44945.54964.56621.861,216.85451.0026.88 %-28.69 %53.24 %
รวม 12 เดือน1,910.101,815.001,122.131,698.05810.3111.10 %55.35 %