เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน493.17493.20512.2184.97128.7372.7182.77 %73.90 %85.80 %
ตุลาคม493.17493.20512.21150.00136.0952.5669.59 %72.41 %89.74 %
พฤศจิกายน493.17493.20493.20180.4783.9460.7663.41 %82.98 %87.68 %
ธันวาคม493.17493.20493.20168.11136.98130.1065.91 %72.23 %73.62 %
มกราคม493.17493.20493.20224.26156.2597.1754.53 %68.32 %80.30 %
กุมภาพันธ์493.17474.18493.2077.86171.90136.5584.21 %63.75 %72.31 %
มีนาคม493.17474.18493.2056.14152.8688.16 %69.01 %
เมษายน493.17493.20493.20118.2453.1835.1276.03 %89.22 %92.88 %
พฤษภาคม493.17493.20493.20176.06124.2273.9064.30 %74.81 %85.02 %
มิถุนายน493.17474.18493.20179.86138.5232.1563.53 %70.79 %93.48 %
กรกฎาคม493.17512.21493.20170.7251.3762.0665.38 %89.97 %87.42 %
สิงหาคม493.17512.21493.20116.470.95182.2576.38 %99.81 %63.05 %
รวม 6 เดือน2,959.022,940.182,997.22885.67813.89549.8670.07 %72.32 %81.65 %
รวม 12 เดือน5,918.045,899.365,956.421,238.281,088.2079.01 %81.73 %