เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน197.90197.90178.89387.5099.7551.30-95.80 %49.60 %71.32 %
ตุลาคม197.90197.90178.8998.80150.10144.4050.08 %24.15 %19.28 %
พฤศจิกายน235.93197.90178.89129.20102.6090.2545.24 %48.16 %49.55 %
ธันวาคม235.93254.95216.92132.05187.1591.2044.03 %26.59 %57.96 %
มกราคม235.93235.93216.92147.25124.4545.6037.59 %47.25 %78.98 %
กุมภาพันธ์235.93235.93197.90185.25138.70100.7021.48 %41.21 %49.12 %
มีนาคม235.93178.89197.90130.1593.10147.2544.84 %47.96 %25.59 %
เมษายน178.89197.90216.92169.1091.2087.405.47 %53.92 %59.71 %
พฤษภาคม178.89197.90216.92190.95140.6089.30-6.74 %28.95 %58.83 %
มิถุนายน197.90197.90197.90138.7081.7047.5029.91 %58.72 %76.00 %
กรกฎาคม197.90197.90178.89148.20176.70125.4025.11 %10.71 %29.90 %
สิงหาคม178.89197.90197.90121.60176.7076.9532.03 %10.71 %61.12 %
รวม 6 เดือน1,339.521,320.511,168.411,080.05802.75523.4519.37 %39.21 %55.20 %
รวม 12 เดือน2,507.922,488.902,374.841,978.751,562.751,097.2521.10 %37.21 %53.80 %