เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,460.985,779.905,848.682,485.432,402.191,998.2654.49 %58.44 %65.83 %
ตุลาคม5,460.985,779.905,829.922,056.482,274.911,739.3762.34 %60.64 %70.16 %
พฤศจิกายน5,460.985,811.165,820.542,321.782,077.631,693.7557.48 %64.25 %70.90 %
ธันวาคม5,460.985,854.945,826.802,964.941,907.521,745.6845.71 %67.42 %70.04 %
มกราคม5,460.985,879.955,820.542,981.902,049.941,134.2445.40 %65.14 %80.51 %
กุมภาพันธ์5,460.985,870.575,823.672,492.621,836.601,194.1154.36 %68.72 %79.50 %
มีนาคม5,460.985,798.665,817.422,525.611,645.281,695.0053.75 %71.63 %70.86 %
เมษายน5,460.985,814.295,826.802,606.391,084.04598.0152.27 %81.36 %89.74 %
พฤษภาคม5,460.985,770.525,961.243,218.451,142.02507.2941.06 %80.21 %91.49 %
มิถุนายน5,460.985,770.525,964.372,667.331,573.38898.4551.16 %72.73 %84.94 %
กรกฎาคม5,460.985,789.285,967.502,594.441,937.96671.7552.49 %66.52 %88.74 %
สิงหาคม5,460.985,795.535,967.502,748.482,277.27670.9049.67 %60.71 %88.76 %
รวม 6 เดือน32,765.8834,976.4234,970.1515,303.1512,548.799,505.4153.30 %64.12 %72.82 %
รวม 12 เดือน65,531.7669,715.2270,474.9831,663.8522,208.7414,546.8251.68 %68.14 %79.36 %