เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน215.33286.73304.5889.65446.87255.9058.37 %-55.85 %15.98 %
ตุลาคม215.33286.73304.58413.37271.39345.54-91.97 %5.35 %-13.45 %
พฤศจิกายน215.33286.73304.58221.86248.88204.07-3.03 %13.20 %33.00 %
ธันวาคม215.33286.73304.5864.04189.02340.5970.26 %34.08 %-11.82 %
มกราคม215.33286.73304.58113.08436.04143.4347.49 %-52.07 %52.91 %
กุมภาพันธ์215.33286.73304.5847.70170.55363.3277.85 %40.52 %-19.28 %
มีนาคม215.33286.73286.73275.93237.42385.45-28.14 %17.20 %-34.43 %
เมษายน215.33286.73286.73128.95112.50198.9140.11 %60.76 %30.63 %
พฤษภาคม215.33286.73286.73223.20198.50105.90-3.66 %30.77 %63.07 %
มิถุนายน215.33301.01286.73335.4635.80255.96-55.79 %88.11 %10.73 %
กรกฎาคม215.33301.01286.731,181.10109.76163.30-448.51 %63.54 %43.05 %
สิงหาคม215.33301.01286.73168.43232.61226.0721.78 %22.72 %21.16 %
รวม 6 เดือน1,291.981,720.381,827.48949.711,762.751,652.8626.49 %-2.46 %9.56 %
รวม 12 เดือน2,583.963,483.603,547.863,262.772,689.352,988.45-26.27 %22.80 %15.77 %