เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน66.0566.0566.0564.56146.83140.182.25 %-122.30 %-112.24 %
ตุลาคม58.9166.0566.0564.56140.9685.46-9.59 %-113.42 %-29.39 %
พฤศจิกายน58.9158.9166.05179.13187.55107.22-204.07 %-218.37 %-62.33 %
ธันวาคม58.9166.0566.0571.98187.5576.73-22.19 %-183.95 %-16.17 %
มกราคม58.9162.4866.0538.2787.5184.4635.04 %-40.07 %-27.88 %
กุมภาพันธ์58.9166.0566.0568.3252.21147.26-15.98 %20.95 %-122.95 %
มีนาคม58.9166.0569.4675.96-17.92 %-15.01 %
เมษายน58.9166.0570.4541.62-19.59 %36.99 %
พฤษภาคม58.9166.05243.9474.85-314.09 %-13.32 %
มิถุนายน58.9166.05169.7476.34-188.13 %-15.58 %
กรกฎาคม58.9166.05142.0395.86-141.10 %-45.14 %
สิงหาคม58.9166.0566.05146.8385.68-149.25 %-29.72 %
รวม 6 เดือน360.60385.59396.30486.82802.62641.32-35.00 %-108.15 %-61.83 %
รวม 12 เดือน714.06792.601,329.291,091.64-86.16 %-37.73 %