เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน73.8466.7063.13155.210.9577.28-110.19 %98.58 %-22.41 %
ตุลาคม66.7066.7063.130.950.95104.9798.58 %98.58 %-66.27 %
พฤศจิกายน66.7063.1363.130.950.9555.9498.58 %98.50 %11.40 %
ธันวาคม66.7063.1366.700.950.950.0998.58 %98.50 %99.86 %
มกราคม73.8463.1366.700.95100.1137.0498.71 %-58.58 %44.47 %
กุมภาพันธ์73.8463.1370.270.950.9527.5998.71 %98.50 %60.74 %
มีนาคม73.8463.1370.270.950.957.1698.71 %98.50 %89.81 %
เมษายน73.8463.1355.990.950.950.9598.71 %98.50 %98.30 %
พฤษภาคม63.1363.1355.9981.060.954.10-28.39 %98.50 %92.68 %
มิถุนายน63.1363.1359.5679.320.950.95-25.64 %98.50 %98.40 %
กรกฎาคม63.1363.1359.560.9547.7498.50 %19.85 %
สิงหาคม63.1363.1359.56109.450.95107.21-73.38 %98.50 %-80.00 %
รวม 6 เดือน421.62385.92393.06159.96104.86302.9162.06 %72.83 %22.94 %
รวม 12 เดือน821.82764.70753.99110.56471.0185.54 %37.53 %