เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน89.3789.3785.80281.95241.42300.20-215.49 %-170.14 %-249.88 %
ตุลาคม89.3789.3785.80155.35210.65206.33-73.83 %-135.71 %-140.48 %
พฤศจิกายน85.8089.3785.80240.85311.3567.20-180.71 %-248.38 %21.68 %
ธันวาคม85.8089.3785.80285.50128.16181.20-232.75 %-43.41 %-111.19 %
มกราคม85.8089.3785.80103.55108.28-15.87 %-26.20 %
กุมภาพันธ์85.8089.3785.80212.80229.90-138.11 %-167.95 %
มีนาคม85.8089.3785.80197.60218.50-121.10 %-154.66 %
เมษายน85.8089.3785.80259.35254.60144.40-202.27 %-184.88 %-68.30 %
พฤษภาคม85.8089.3785.80293.71104.04172.54-242.32 %-16.42 %-101.10 %
มิถุนายน85.8089.3785.80184.75337.25226.10-115.33 %-277.36 %-163.52 %
กรกฎาคม85.8089.3785.80116.6047.5093.10-35.90 %46.85 %-8.51 %
สิงหาคม85.8089.3785.80365.75300.20125.40-326.28 %-235.91 %-46.15 %
รวม 6 เดือน521.94536.22514.801,207.941,093.11-125.27 %-112.34 %
รวม 12 เดือน1,036.741,072.441,029.602,449.132,073.15-128.37 %-101.36 %