เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,922.962,058.342,058.342,591.252,649.691,851.50-34.75 %-28.73 %10.05 %
ตุลาคม1,922.962,058.342,058.347,157.941,912.962,229.04-272.24 %7.06 %-8.29 %
พฤศจิกายน1,922.962,058.342,058.342,215.151,633.271,713.33-15.19 %20.65 %16.76 %
ธันวาคม1,922.962,058.342,058.341,678.252,147.081,575.2812.73 %-4.31 %23.47 %
มกราคม1,922.962,058.342,058.342,081.382,253.101,451.57-8.24 %-9.46 %29.48 %
กุมภาพันธ์1,922.962,058.342,058.341,790.922,199.451,061.836.87 %-6.86 %48.41 %
มีนาคม1,922.962,058.342,058.341,865.431,302.401,276.692.99 %36.73 %37.97 %
เมษายน1,922.962,058.342,058.341,785.151,197.591,351.487.17 %41.82 %34.34 %
พฤษภาคม1,922.962,058.342,058.341,879.751,633.22991.642.25 %20.65 %51.82 %
มิถุนายน1,922.962,058.342,058.341,790.351,852.501,632.226.90 %10.00 %20.70 %
กรกฎาคม1,922.962,058.342,058.341,726.801,561.101,681.5610.20 %24.16 %18.31 %
สิงหาคม2,058.342,058.341,801.871,682.261,518.0018.27 %26.25 %
รวม 6 เดือน11,537.7612,350.0412,350.0417,514.8912,795.569,882.56-51.80 %-3.61 %19.98 %
รวม 12 เดือน24,700.0824,700.0828,364.2422,024.6218,334.1410.83 %25.77 %