เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,275.771,332.821,313.801,570.762,147.692,107.37-23.12 %-61.14 %-60.40 %
ตุลาคม1,275.771,332.821,313.802,015.341,796.452,126.23-57.97 %-34.79 %-61.84 %
พฤศจิกายน1,370.851,332.821,351.832,170.361,783.041,888.26-58.32 %-33.78 %-39.68 %
ธันวาคม1,370.851,370.851,351.832,388.641,776.381,742.06-74.25 %-29.58 %-28.87 %
มกราคม1,332.821,370.851,351.832,563.601,687.991,904.58-92.34 %-23.13 %-40.89 %
กุมภาพันธ์1,332.821,370.851,370.852,515.131,743.761,838.24-88.71 %-27.20 %-34.09 %
มีนาคม1,332.821,370.851,370.852,338.251,852.581,712.34-75.44 %-35.14 %-24.91 %
เมษายน1,370.851,370.851,370.852,371.612,236.351,743.76-73.00 %-63.14 %-27.20 %
พฤษภาคม1,503.961,370.851,370.852,305.822,575.931,706.18-53.32 %-87.91 %-24.46 %
มิถุนายน1,503.961,351.831,389.872,025.582,565.001,482.32-34.68 %-89.74 %-6.65 %
กรกฎาคม1,465.931,332.821,389.872,084.851,863.561,739.36-42.22 %-39.82 %-25.15 %
สิงหาคม1,427.901,313.801,389.872,100.212,061.631,727.85-47.08 %-56.92 %-24.32 %
รวม 6 เดือน7,958.888,111.018,053.9413,223.8310,935.3111,606.74-66.15 %-34.82 %-44.11 %
รวม 12 เดือน16,564.3016,222.0116,336.1026,450.1624,090.3521,718.55-59.68 %-48.50 %-32.95 %