เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,388.282,502.382,502.381,714.951,387.251,934.2028.19 %44.56 %22.71 %
ตุลาคม2,483.362,502.382,502.385,049.251,315.951,619.00-103.32 %47.41 %35.30 %
พฤศจิกายน2,502.382,502.382,502.383,698.752,405.502,210.90-47.81 %3.87 %11.65 %
ธันวาคม2,502.382,502.382,502.383,799.352,739.152,469.40-51.83 %-9.46 %1.32 %
มกราคม2,502.382,502.382,502.382,501.842,485.001,624.100.02 %0.69 %35.10 %
กุมภาพันธ์2,502.382,502.382,502.382,468.352,482.051,721.001.36 %0.81 %31.23 %
มีนาคม2,502.382,502.382,502.382,391.351.852,013.304.44 %99.93 %19.54 %
เมษายน2,502.382,502.382,502.381,885.201,195.251,697.4024.66 %52.24 %32.17 %
พฤษภาคม2,502.382,502.382,502.383,309.00893.551,444.93-32.23 %64.29 %42.26 %
มิถุนายน2,502.382,502.382,502.381,991.151,930.701,565.1720.43 %22.85 %37.45 %
กรกฎาคม2,502.382,502.382,502.384,596.902,377.251,860.45-83.70 %5.00 %25.65 %
สิงหาคม2,502.382,502.382,502.381,833.952,159.101,645.9526.71 %13.72 %34.22 %
รวม 6 เดือน14,881.1615,014.2815,014.2819,232.4912,814.9011,578.60-29.24 %14.65 %22.88 %
รวม 12 เดือน29,895.4430,028.5630,028.5635,240.0421,372.6021,805.80-17.88 %28.83 %27.38 %