เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,900.701,900.701,900.701,149.91640.54573.6039.50 %66.30 %69.82 %
ตุลาคม1,900.701,900.701,900.701,343.91935.381,903.8229.29 %50.79 %-0.16 %
พฤศจิกายน1,900.701,900.701,900.70776.94641.611,117.6059.12 %66.24 %41.20 %
ธันวาคม1,900.701,900.701,900.70787.43920.311,126.0658.57 %51.58 %40.76 %
มกราคม1,900.701,900.701,900.70919.411,035.57689.5551.63 %45.52 %63.72 %
กุมภาพันธ์1,900.701,900.701,900.70701.93754.01859.5363.07 %60.33 %54.78 %
มีนาคม1,919.721,900.701,900.70854.78830.611,155.4755.47 %56.30 %39.21 %
เมษายน1,919.721,900.701,900.70692.97548.60915.8663.90 %71.14 %51.81 %
พฤษภาคม2,014.801,900.701,900.701,148.24929.85969.7443.01 %51.08 %48.98 %
มิถุนายน2,014.801,900.701,900.701,072.75920.511,226.6946.76 %51.57 %35.46 %
กรกฎาคม2,014.781,900.681,900.7028,206.66774.061,691.64-1,299.99 %59.27 %11.00 %
สิงหาคม2,014.781,900.681,900.701,240.971,199.601,318.5338.41 %36.89 %30.63 %
รวม 6 เดือน11,404.2011,404.2011,404.205,679.544,927.426,270.1550.20 %56.79 %45.02 %
รวม 12 เดือน23,302.8022,808.3622,808.4038,895.9110,130.6613,548.10-66.92 %55.58 %40.60 %