เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน895.45876.44914.47295.11246.50152.0067.04 %71.87 %83.38 %
ตุลาคม895.45876.44914.47361.27474.34208.0559.65 %45.88 %77.25 %
พฤศจิกายน895.45876.44914.47280.00276.24356.0768.73 %68.48 %61.06 %
ธันวาคม895.45857.42914.47131.86179.15124.5985.27 %79.11 %86.38 %
มกราคม895.45895.45914.47278.4697.92168.4968.90 %89.07 %81.57 %
กุมภาพันธ์895.45895.45914.47151.85113.18128.3783.04 %87.36 %85.96 %
มีนาคม895.45895.45933.4853.56250.50114.0094.02 %72.03 %87.79 %
เมษายน895.45895.45933.48142.68158.9492.8884.07 %82.25 %90.05 %
พฤษภาคม876.43895.45933.48132.5097.2485.5084.88 %89.14 %90.84 %
มิถุนายน876.43895.45933.48101.2895.00224.5288.44 %89.39 %75.95 %
กรกฎาคม876.43895.45933.48129.84156.45190.0085.19 %82.53 %79.65 %
สิงหาคม876.43895.45933.48284.40152.00177.0567.55 %83.03 %81.03 %
รวม 6 เดือน5,372.705,277.645,486.821,498.561,387.331,137.5872.11 %73.71 %79.27 %
รวม 12 เดือน10,669.3210,650.3411,087.702,342.822,297.462,021.5378.04 %78.43 %81.77 %